Gweithdy rhad ac am ddim ar gyfer awduron ffuglen wyddonol (“SciFi”), yn ogystal â chystadleuaeth stori fer ar thema esblygiad iaith. Seán Roberts, Hannah Little a Catriona Silvey sydd wedi trefnu’r prosiect. Am fwy o fanylion, darllenwch ymlaen neu anfonwch e-bost i Seán.

English website

Gweithdy

Ydych chi’n ysgrifennu ffuglen wyddonol? Ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth? Dewch i gymryd rhan yn ein gweithdy rhad-ac-am-ddim ar thema esblygiad iaith. Fe fyddwn ni’n esbonio’r atebion diweddaraf i rai o’r cwestiynau mwyaf dwys am ddynolryw:

Bydd arbenigwyr esblygiad iaith yn cyflwyno ymchwil arloesol er mwyn roi’r tanwydd sydd angen arnoch chi i greu straeon gafaelgar. Fe fyddwn yn ymdrin â damcaniaethau cyfoes, dulliau arbrofol a’r hyn sydd heb eu darganfod eto. Nid cwrs am sut i greu iaith "conlang" yw hwn, ond gweithdy am sut i ddychmygu’r ffordd mae iaith yn cael ei ffurfio a’i newid gan siaradwyr, amgylchedd a diwylliant.

Mae sawl fideo ar gael yn barod ar y tutalen Adnoddau.

Ar gyfer pwy? Unrhyw un sy’n ysgrifennu ffuglen wyddonol. Nid oes angen profiad blaenorol o astudio esblygiad iaith.

Pris: Rhad ac am ddim!

Pryd? 13:00-16:00 (BST), 26ain Awst, 2020.

Ble? Bydd y gweithdy yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Zoom, gofynnwch Sean Roberts am y manylion.

Sut mae cofrestri? Llenwch y ffurflen yma.

Cystadleuaeth

Ein nod ni yw ysbrydoli straeon sy’n deillio o faes esblygiad iaith. Gall hynny gynnwys ymdrin â’r cwestiynau uchod, dychmygu sefyllfaoedd yn y gorffennol neu’r dyfodol, dyfalu sut y byddai iaith wedi esblygu mewn rhywogaeth arall, neu archwylio sgileffeithiau ein dulliau ac arferion ieithyddol.

Bydd y rhestr fer yn cael ei barnu gan Gwyneth Lewis, cyn fardd cenedlaethol Cymru, enillydd goron Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, ac awdur farddoniaeth, llyfrau a ddramâu mewn Cymraeg a Saesneg.

Y wobr gyntaf yw £400, ac fe fydd y stori fuddugol yn cael ei chyhoeddi gan y cylchgrawn llenyddol Y Stamp.

Mae cystadleuaeth ar wahan ar gyfer storïau Saesneg.

Rheolau’r gystadleuaeth

Llyfrgell esblygiad iaith

Dewisiad bach o storïau am esblygiad iaith ac ieithyddiaeth.

Stories of Your Life and Others
Embassytown
The Sparrow
Babel-17
1984
The Dispossessed
Native Tongue
Lexicon
Foreigner
Parable of the Sower
Snow Crash
The Color of Distance
Invader
Anathem
The Book of Strange New Things
The Languages of Pao
The Judas Rose
Remnant Population
Miracle and Other Christmas Stories
Always Coming Home


Sean's favorite books »